Menu
Meiden B1
- 2021 Editie
- Reglementen
- Uitgebreide reglementen
Informatie Hazewind
- Bestuur/Commissies
- Trainers/Coaches
- Scheidsrechters
- vrijwilligers regeling
- Reglement sporthallen
- Reglement competitie
- Aanmelding lidmaatschap
- Toestemmingsverklaring AVG
- Privacy Beleid
Informatie NHV
Wedstrijden
Tenue
Elk team beschikt over wedstrijd shirts en broekjes, beide in de kleur blauw. Deze zijn beschikbaar gesteld door een sponsor. Na elke wedstrijd wordt de gesponsorde kleding door 1 persoon (per toerbeurt) gewassen, bijvoorbeeld begeleider, coach, speler/-ster of ouder. Hierdoor voorkomen we het kleurverschil dat optreedt wanneer elk lid zijn eigen wedstrijdkleding zou wassen. Elk team heeft de beschikking over reserveshirts die door de vereniging zijn aangeschaft, daarvoor gelden dezelfde regels zoals hierboven beschreven. Alle gesponsorde kleding en tassen zijn en blijven eigendom van handbalvereniging Hazewind.
 

Regels inzake tenues
Hierbij willen wij nogmaals de aandacht vestigen op de regels die gelden voor tenues.
Elke verbondsvereniging is verplicht voor al haar spelers een tenue van gelijke kleur(en) en ontwerp samen te stellen.
Bij wedstrijden waarbij beide verenigingen over een tenue beschikken van (ver)gelijkende kleuren, dient het uitspelende team voor een andere kleur tenue te zorgen.
De scheidsrechter geeft aanwijzing respec­tie­velijk toe­stem­ming aan het be­zoe­kende team om in een ander dan het goedge­keurde tenue te spe­len, ten­einde daarmee verwar­ring met het thuisspelende team te voorkomen.
Indien de uitspelende vereniging niet over een ander shirt beschikt en de scheidsrechter van mening is dat het bestaande tenue verwarring geeft, zal de wedstrijd niet doorgaan en zal de uitspelende vereniging worden beschouwd als niet te zijn opgekomen.
De spelers moeten op de rug een rugnummer dragen van minstens 20 cm hoog en op de borst een borstnummer van minstens 10 cm hoog.
De kleur van de nummers moet goed afsteken ten opzichte van kleur en ontwerp van de speelkleding.
 

Rug-/borstnummers
Vanaf de B-jeugd (en ouder) zijn borst- en rugnummers verplicht.
 

Verplaatsen westrijden
Verenigingen mogen wedstrijden verplaatsen mits
  • de initiatief nemende vereniging schriftelijk mededeling doet aan het afdelingsbureau van het voornemen van de verplaatsing;
  • de initiatief nemende vereniging een verklaring van de tegenstander overlegt waarin staat dat zij akkoord gaan met de verplaatsing;
  • de initiatief nemende vereniging zelf contact zoekt met de aangewezen scheidsrechter en deze schriftelijk laat weten akkoord te gaan met de verplaatsing;
  • de wedstrijd vooruit wordt gespeeld;
  • de verplaatste wedstrijd om wat voor reden dan ook niet doorgaat, blijft de door de afdeling vastgestelde datum en tijd van de wedstrijd gehandhaafd;
  • de wedstrijdformulieren dienen op de wedstrijddag verzonden te worden naar het afdelingsbureau.