Menu
Meiden B1
- 2021 Editie
- Reglementen
- Uitgebreide reglementen
Informatie Hazewind
- Bestuur/Commissies
- Trainers/Coaches
- Scheidsrechters
- vrijwilligers regeling
- Reglement sporthallen
- Reglement competitie
- Aanmelding lidmaatschap
- Toestemmingsverklaring AVG
- Privacy Beleid
Informatie NHV
Lidmaatschap

Aanmelden
 
Natuurlijk willen we graag dat je lid wordt
Mocht je eerst willen kijken of handbal een leuke sport is? Train dan 3 keer gratis mee!
Je zou een vriendje/vriendinnetje mee kunnen nemen.
Maar neem wel eerst even contact op met de trainer. De trainers kun je mailen of even bellen.
Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden. Het aanmeldingsformulier is een pdf bestand, waarop uw gegevens ingevuld kunnen worden. Naast het aanmeldingsformulier dient ook een Toestemmingsverklaring AVG (hier)te worden ingevuld. Beide ingevulde formulieren kunnen worden ingeleverd bij het secretariaat (secretariaat@hvhazewind.nl)
 
Nadat je het aanmeldformulier heb ingevuld en verstuurd hebt moet je z.s.m., bij voorkeur een digitale pasfoto inleveren bij het secretatiaat. De pasfoto wordt gebruikt voor het spelerspasje

 AVG
 
HV Hazewind vindt het belangrijk om netjes met de persoonsgegevens van leden, donateurs en relaties om te gaan.
De wijze waarop we dit doen staat vermeld in ons privacy beleid. Deze vindt u onder het kopje formulieren in het menu.


Contributie

  bedrag / maand bedrag / jaar
F-jeugd € 11,50 € 126,50
E-jeugd € 11,50 € 126,50
D-jeugd € 15,30 € 168,30
C-jeugd € 15,30 € 168,30
B-jeugd € 17,30 € 190,30
A-jeugd € 17,30 € 190,30
Heren recreatief € 12,50 € 137,50
Dames recreatief € 12,50 € 137,50
Jeugdlid - geen teamverband € 7,50 € 82,50

 

 

De contributie wordt vastgesteld op basis van de teamindeling van het lid.

De betaling van de contributie loopt van september t/m juli, 11 keer per jaar, d.m.v. een automatische incasso. Deze staat op het aanmeldformulier

 


Overschrijving
 
 • Leden die lid zijn geweest van een andere vereniging moeten een overschrijvingsformulier (in duplo) plus een aanmeldingsformulier invullen.
 • De overschrijvingsformulieren moeten door een bestuurslid van de vorige vereniging worden ingevuld en met name de achterzijde mag niet worden vergeten want daarop moet worden ingevuld of er aan de betalingsverplichtingen bij de vorige vereniging is voldaan.
 • Indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan zal de vorige vereniging geen overschrijving verlenen. Na ontvangst van het overschrijvingsformulier wordt door de NHV beslist inzake de officiële speeldatum voor de nieuwe vereniging. Bij de overschrijving naar een andere handbalvereniging dient ook het overschrijvingsformulier te worden ingevuld door de penningmeester.
 • Ook handbalvereniging Hazewind zal geen overschrijving verlenen indien het vertrekkende lid niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan.


 • Einde lidmaatschap
   
 • Het lidmaatschap, van speler in teamverband, dient altijd schriftelijk te worden beëindigd bij het secretariaat.
 • Opzegging van het lidmaatschap dien te geschieden vóór 1 mei in het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van september t/m juli.
 • Voor een jeugdspeler die niet in teamberband speelt is de opzeggingstermijn 1 maand
 • Wanneer een lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt blijft contributie verschuldigd tot aan het einde van het verenigingsjaar.
 • Indien door een seniorlid of ouders/verzorgers van een jeugdlid de financiële verplichting tegenover de vereniging niet wordt nagekomen dan blijft de maandelijkse incasso plaatsvinden tot het einde van het verenigingsjaar.


 • Proceskosten
   
 • Wij verlangen dat ieder lid zich tijdens de training en wedstrijd sportief gedraagt. Het kan echter gebeuren dat een lid van onze vereniging tijdens een wedstrijd een straf opgelegd krijgt door bijv. een rode kaart wegens onsportief gedrag. Aan de achterzijde van het wedstrijdformulier noteert de scheidsrechter dan waarom die straf s gegeven.
 • Door de vereniging moet dan een rapport van het gebeuren worden opgemaakt en het is de plicht van de speler/speelster en/of coach/begeleider om het voorval aan een bestuurslid te melden, zodat gezamenlijk het rapport kan worden opgemaakt. Het rapport wordt dan naar de Verbond Straf- en Protest Commissie van het NHV gestuurd en de VSPC neemt dan een beslissing over een eventuele schorsing en boete.
 • De proceskosten bedragen voor senioren minimaal 75,00 Euro en voor jeugdleden minimaal 35,00 Euro. Deze en alle overige kosten die voortvloeien uit de gemaakte overtreding zijn ook voor rekening van de betreffende persoon. Voor jeugdleden zullen die kosten aan de ouders in rekening worden gebracht.
 • Bij extreme overtredingen zal het bestuur overleggen inzake het te nemen besluit van het royeren van de betreffende persoon.
 •